Philographics

Philographics

Philographics: filosofische graphics. Althans, Genis Carreras heeft een poging gedaan complexe en filosofische principes vast te leggen in simplistische graphics.